Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο»

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Οι ΚοιΣΠΕ, θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μία σύγχρονη μορφή απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, λόγω του ειδικού πλαισίου που τους διέπει.

Ποιοι είμαστε

 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο» λειτουργεί από το 2008 με έδρα το Μαρούσι Αττικής, έχοντας ως στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και εργασιακή επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αποτελεί πρωτοβουλία επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας στη ΒΑ Αττική και συνεργάζεται με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς ψυχικής υγείας.

"Οι Κοι.Σ.Π.Ε. θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο μία σύγχρονη μορφή απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, λόγω του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που τους διέπει."

Η επαγγελματική απασχόληση θεωρείται διεθνώς ως προϋπόθεση για την κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και αποκλεισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οικονομικής τους αυτονόμησης, την ευκαιρία για κοινωνική ζωή και τη δημιουργία κοινωνικών συναναστροφών.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο», προσφέρει συστηματική και συνεχόμενη επιστημονική υποστήριξη τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη, παρέχοντας εξειδικευμένες παρεμβάσεις, μέσα σε ένα συνολικά οργανωμένο θεραπευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές του «Recovery» και του «Individual Placement and Support Model».

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης ετοιμότητας για εργασία, ομάδες ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων (job clubs) και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής, τακτικές ομάδες υποστήριξης εργαζομένων και επίλυσης προβλημάτων, επισκέψεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο για υποστήριξη και ειδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση και ενημέρωση της τοπικής κοινότητας που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.