Αναζητώ εργασία

Λαμβάνετε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αναζητάτε εργασία;

Στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε. "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ" είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, για αυτό το λόγο και είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.Επί του παρόντος, την κύρια δράση μας αποτελούν οι υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού και εποχιακά, οι δράσεις των χειροποίητων δημιουργημάτων.

  Στο Κοι.Σ.Π.Ε. "Ηλιοτρόπιο": 

Πρώτο μας μέλημα είναι να αξιολογήσουμε μαζί τις ανάγκες και τις δεξιότητες σας για αυτό και το πρώτο βήμα είναι ο προγραμματισμός μιας συνάντησης μαζί σας. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να σας γνωρίσουμε και να καταγράψουμε την προηγούμενη εργασιακή σας εμπειρία, τις γνώσεις σας, τις δεξιότητες σας αλλά και τα σημεία που αισθάνεστε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για την εργασία, ώστε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

  • Αν ενδιαφέρεστε να δουλέψετε στο συνεργείο καθαρισμού του ΚοιΣΠΕ «Ηλιοτρόπιο», μετά την πρώτη συνάντηση με το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, προγραμματίζεται ένα δοκιμαστικό μαζί με την επόπτρια-εκπαιδεύτρια των έργων μας, ώστε να γνωρίσετε στην πράξη το αντικείμενο επαγγελματικού καθαρισμού
  • Μετά το δοκιμαστικό πραγματοποιείται μία δεύτερη συνάντηση με το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, ώστε να συζητήσουμε από κοντά την εμπειρία σας και να μελετήσουμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε
  • Εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί η πρόσληψη ακολουθεί εκπαίδευση στο αντικείμενο του επαγγελματικού καθαρισμού με την επόπτρια- εκπαιδεύτρια του συνεργείου μας

   Ωστόσο αν ενδιαφέρεστε για εργασία, αλλά δεν σας ενδιαφέρει το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, μπορούμε να βρούμε μαζί την κατάλληλη θέση για εσάς. Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης σας παρέχει υποστήριξη τόσο εξατομικευμένα όσο και μέσα από τα jobs clubs ή αλλιώς τις ομάδες εργασιακής προετοιμασίας οι οποίες  αποτελούν κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων τις οποίες διοργανώνουμε δύο φορές τον χρόνο.Στις συγκεκριμένες ομάδες, έμπειροι σύμβουλοι απασχόλησης μας δείχνουν τρόπους να συντάξουμε  βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμαστούμε για την συνέντευξη ή να βελτιώσουμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες. Σκοπός των ομάδων εργασιακής προετοιμασίας είναι να προετοιμάσουν κατάλληλα τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διεκδικήσουν και να διατηρήσουν την επιθυμητή θέση εργασίας

   Στόχος μας είναι μια ουσιαστική συνεργασία με διάρκεια στον χρόνο για αυτό και το επιστημονικό προσωπικό του ΚοιΣΠΕ  «Ηλιοτρόπιο» σας παρέχει συνεχή και εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα όποια ζητήματα προκύπτουν μέσα από την εργασία.

 

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις