Συνεργασίες - Δικτύωση

Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό τη στελέχωση θέσεων εργασίας από μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. με την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία σε διάφορες ειδικότητες. Διερευνούμε τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε να επιλεχθεί ο κατάλληλος εργαζόμενος στην κατάλληλη θέση.

Κινητρα για τον εργοδοτη – Οφελη επιχειρησεων


1. Οι Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις (οργανισμοί) οι οποίες συνεργάζονται με τους Κοι.Σ.Π.Ε. αφενός ενισχύουν και συμβάλουν στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, αφετέρου αποκτούν προφίλ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Συνεχής Υποστήριξη σε Εργοδότη και Εργαζόμενο.

2. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. απαλλάσσει τον εργοδότη από μια σειρά χρονοβόρων διαδικασιών αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση τόσο απέναντι στον εργαζόμενο σε σχέση με ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα (αναγγελίες πρόσληψης, παρακολούθηση συμβάσεων, μισθοδοσία) όσο και απέναντι σε τρίτους φορείς (δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΔΟΥ, τραπεζικά καταστήματα).

3. Παρέχονται κατόπιν συνεννόησης σεμινάρια συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο προσωπικό της επιχείρησης.

- Επιλογή κατάλληλου εργαζόμενου από εμάς για τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης σας.

- Εκπαίδευση και κατάρτιση του υποψήφιου σε λέσχες εργασίας υπό την καθοδήγηση του συμβούλου απασχόλησης.

- Ένταξη του εργαζόμενου στην επιχείρηση υπό την εποπτεία του συμβούλου απασχόλησης και συνεχής υποστήριξη εργαζομένου – εργοδότη.

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ο ΚοιΣΠΕ «Ηλιοτρόπιο» προτείνει τις εξής δυνατές επιλογές:

Α. Σύμβαση έργου μεταξύ ΚοιΣΠΕ – Επιχείρησης:
Ο ΚοιΣΠΕ καταθέτει στην επιχείρησή σας μια οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών από εργαζόμενο. Η σύμβαση είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αποφασίζεται από κοινού με την επιχείρηση. Προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης του εργαζομένου σε περίπτωση μη ικανοποίησης των συμβαλλόμενων μερών.
Β1. Απευθείας σύμβαση εργαζόμενου με εργοδότη
Β2. Απευθείας σύμβαση εργαζόμενου με εργοδότη, μέσω ειδικών προγραμμάτων ΟΑΕΔ:
Αξιοποίηση Προγραμμάτων Απασχόλησης για τους εργοδότες που σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και τα οποία απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα συγκεκριμένα προγράμματα απασχόλησης έχουν χρονική διάρκεια 4 ετών.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις