Τα νέα του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο»

26 & 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 ορίζεται τελικά η διεξαγωγή του 2ου Σεμιναρίου Ενδυνάμωσης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες από το Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας "ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ"

Περισσότερα

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις