ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑμεΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΛΗΨΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο νέος νόμος για την λήψη προνοιακού επιδόματος και σύνταξης σε ΑμεΑ, που εργάζονται.

Μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2017 το να εργαστεί ένα άτομο με αναπηρία ήταν μια πραγματικά δύσκολη έως και ανασταλτική απόφαση. Μία πολυπόθητη θέση στην αγορά εργασίας αυτόματα σήμαινε και την απώλεια του προνοιακού επιδόματος, το οποίο τις περισσότερες φορές αποτελούσε και τη μοναδική πηγή εσόδων των δικαιούχων του. Πολλοί μάλιστα θα υποστήριζαν ότι η εν λόγω πρακτική είναι και η πολιτικά ορθή από τη στιγμή που κάποιος δύναται να εξασφαλίζει τα προς το ζην μέσα από την εργασία.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική για έναν άνθρωπο που απέχει από την ενεργό απασχόληση χρόνια, ή που σε πολλές περιπτώσεις κάνει τα πρώτα του βήματα στην αγορά εργασίας, παρά τις δυσκολίες και τα συμπτώματα του. Η έναρξη της εργασίας δεν είναι πάντα συνώνυμη με την διατήρηση της θέσης, ενώ μπορεί να χρειαστεί μία περίοδος προσαρμογής ή διαστήματα διακοπτόμενης εργασίας.Μονόδρομο σε αυτό το δίλημμα, αποτελούσαν οι Κοι.Σ.Π.Ε., οι οποίοι ως προστατευμένο πλαίσιο εργασίας, παρείχαν τη δυνατότητα στους ωφελούμενους τους να εργάζονται χωρίς να διακινδυνεύουν το επίδομα ή τη σύνταξη τους. 

Ωστόσο με τον νέο νόμο 4488/2017 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 23, αλλάζει παντελώς το τοπίο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να εργαστούν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο "...στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ποσοστού άνω του 50%, το οποίο οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης (συννοσηρότητα), που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών".

Ο νέος νόμος αποτελεί ανακούφιση και ταυτόχρονα προτρεπτικό παράγοντα για το μεγάλο βήμα της επαγγελματικής αποκατάστασης  αφού δίνεται πλέον η δυνατότητα, στα άτομα με αναπηρίες, να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας χωρίς τον φόβο απώλειας του προνοιακού τους επιδόματος ή της σύνταξης.Ωστόσο οι Κοι.Σ.Π.Ε. εξακολουθούν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, παρέχοντας υπηρεσίες προετοιμασίας και υποστήριξης των ωφελούμενων τους και δημιουργώντας επιπλέον θέσεις εργασίας μέσα από τις δράσεις τους.Έτσι λοιπόν η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας παράλληλα με την δράση των Κοι.Σ.Π.Ε., φέρνει την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.  

 

 

(Πηγή φωτογραφίας άρθρου: www.unsplash.com)

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις