Ποιοί είμαστε

Published in Uncategorised

Ο ΚοιΣΠΕ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο» λειτουργεί από το 2008 με έδρα το Μαρούσι Αττικής, έχοντας ως στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και εργασιακή επανένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Αποτελεί πρωτοβουλία επαγγελματιών και φορέων ψυχικής υγείας στη ΒΑ Αττική και συνεργάζεται με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς ψυχικής υγείας.

Η επαγγελματική απασχόληση θεωρείται διεθνώς ως προϋπόθεση για την κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και αποκλεισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οικονομικής τους αυτονόμησης, την ευκαιρία για κοινωνική ζωή και τη δημιουργία κοινωνικών συναναστροφών.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο», προσφέρει συστηματική και συνεχόμενη επιστημονική υποστήριξη τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη, παρέχοντας εξειδικευμένες παρεμβάσεις, μέσα σε ένα συνολικά οργανωμένο θεραπευτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο, βασισμένο στις αρχές του «Recovery» και του «Individual Placement and Support Model». Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες αξιολόγησης ετοιμότητας για εργασία, ομάδες ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων (job clubs) και εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής, τακτικές ομάδες υποστήριξης εργαζομένων και επίλυσης προβλημάτων, επισκέψεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο για υποστήριξη και ειδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, εκπαίδευση και ενημέρωση της τοπικής κοινότητας που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο θεσμός των ΚοιΣΠΕ στην Ελλάδα.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε είναι οι πρώτες θεσμοθετημένες κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 2716/1999, περί «Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».

Αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Για να το πετύχουν αυτό, έχουν εμπορική ιδιότητα και συνεπώς μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Οι επιχειρηματικές μονάδες δημιουργούνται, με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις