Στόχοι & Όραμα

Published in Uncategorised

ΣΤΟΧΟΙ

  • Κοινωνική ενσωμάτωση
  • Προώθηση της δυναμικής διαδικασίας ίασης (recovery)
  • Βελτίωση των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Αύξηση της αυτονομίας και ενδυνάμωση των εργαζομένων
  • Αυτονομία
  • Καταπολέμηση στερεοτύπων, κοινωνικού αποκλεισμού και προκατάληψης

 

Ψυχική υγεία και εργασία

Η εργασία συμβάλλει στην ανάδειξη της δημιουργικότητας και στην καταπολέμηση του στίγματος και των αρνητικών στερεοτύπων που αφορούν την ψυχική ασθένεια, αποτρέποντας παράλληλα τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Προάγει:

  • την οικονομική αυτονόμηση
  • τις κοινωνικές συναναστροφές
  • την ενδυνάμωση και ανάδειξη ικανοτήτων
Όραμά μας είναι η ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη δημιουργία, διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, υπηρετώντας τις κοινωνικές αξίες και προάγοντας την κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία.Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο»

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις