Στόχοι & Όραμα

 

Η εργασία ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.

Πιστεύουμε ότι δε νοείται ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας.Η επαγγελματική απασχόληση θεωρείται διεθνώς ως προϋπόθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως και για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και του αποκλεισμού. Αποτελεί μάλιστα μία από τις κύριες επιταγές της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης αλλά και βασική συνιστώσα του μοντέλου ανάρρωσης-ίασης recovery.  

Η δυναμική διαδικασία ανάρρωσης-ίασης recovery  ορίζεται, ως το να ζει κανείς μια ικανοποιητική ζωή μέσα στην κοινότητα, παρά τις δυσκολίες που επιβάλλει η ασθένεια. Ο στόχος του ΚοιΣΠΕ Ηλιοτρόπιο, απολύτως συνυφασμένος με την ευρύτερη φιλοσοφία της διαδικασίας ανάρρωσης-ίασης, είναι η εύρεση και η διατήρηση θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, παρά τις δυσκολίες αυτές.

 Βασικός στόχος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης  των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποτελεί αδιαμφισβήτητα η οικονομική αυτοδυναμία και η επαγγελματική κατοχύρωση αυτών. Παράλληλα όμως η απασχόληση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης θεραπευτικής διαδικασίας, αφού προωθεί την επιτυχή κοινωνική ενσωμάτωση και την αυτόνομη διαβίωση.

Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, εργάζονται με περισσότερη θέρμη από τον υπόλοιπο πληθυσμό, στην προσπάθεια τους να αποτινάξουν από πάνω τους τα στερεότυπα σχετικά με την ψυχική ασθένεια. Έτσι μέσα από την απασχόληση, καταφέρνουν να καταπολεμήσουν έμπρακτα το στίγμα και να δώσουν ένα καλό παράδειγμα για τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ψυχικά ευαίσθητων ανθρώπων.

Τα άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, εξακολουθούν, παρά τα συμπτώματα, να έχουν  δεξιότητες, γνώσεις και εφόδια που μπορούν να προσφέρουν πολλά στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Στόχος του ΚοιΣΠΕ Ηλιοτρόπιο είναι η υποστήριξη, της προσπάθειας αυτών των ανθρώπων, να δημιουργήσουν ξανά μια ζωή γεμάτη νόημα και αίσθηση προσφοράς, μέσα από την εργασία, παρά τις όποιες δυσκολίες τους.

 Όραμα μας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών που θα μπορεί να γεφυρώσει τις επιταγές της επιχειρηματικότητας με τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, παράγοντας ουσιαστικά πολλαπλά οφέλη. Έτσι μέσα από τις βιώσιμες δραστηριότητες των κοινωνικών συνεταιρισμών θα δημιουργούνται διαρκώς θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, υποστηρίζοντας την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση ενώ παράλληλα θα προάγεται  η κοινωνικά αλληλέγγυα οικονομία. 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις