Θέλω να βοηθήσω

  • Εθελοντισμός: Εθελοντική εργασία από φοιτητές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
  • Δωρεές: Δωρεές από επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες στο ακόλουθο ΙΒΑΝ: GR63 0140 1840 1840 0200 2005 480 Alpha Bank
  • Εγγραφή νέων μελών: Γίνετε μέλη του Συνεταιρισμού μας με εφάπαξ συνδρομή 50 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά μιας συνεταιριστικής μερίδας. Απολαμβάνετε όλα τα δικαιώματα του μέλους και συμβάλλετε στην ενίσχυση του Κοι.Σ.Π.Ε. μας.
  • Νέες ιδέες και προτάσεις: Είμαστε ανοικτοί σε νέες ιδέες και εποικοδομητικές προτάσεις συνεργασίας.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις