Συνεργείο καθαρισμού

Καλύπτουμε τις ανάγκες τις επιχείρησης σας με κοινωνικό πρόσημο!

Ένα καθαρό, άνετο και υγιεινό περιβάλλον εργασίας αποτελεί τη βασικότερη ίσως προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η εταιρεία καθαρισμού του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο, με υπευθυνότητα και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, αναλαμβάνει να φροντίσει αποτελεσματικά τον επαγγελματικό σας χώρο, ενώ ταυτόχρονα επιλέγοντας τις υπηρεσίες μας συμβάλλετε ουσιαστικά στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και σε μια κοινωνία ίσως ευκαιριών για όλους μας.

 

 Πιστοποιημένες υπηρεσίες καθαρισμού

Η εταιρεία καθαρισμού του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο,                                                        με υπευθυνότητα και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας                  θέτει ως βασική της προτεραιότητα την υψηλή και εγγυημένη ποιότητα       των υπηρεσιών της, για αυτό και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του      συνεταιρισμού μας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες καθαριότητας σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-Cov-2

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις και συνθήκες στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού χώρων, όπως αυτές προέκυψαν μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2, φροντίζουμε για την διαρκή επιμόρφωση του τεχνικού μας προσωπικού ώστε το συνεργείο καθαρισμού του ΚοιΣΠΕ Ηλιοτρόπιο να παρέχει υψηλού επιπέδου, πιστοποιημένες υπηρεσίες καθαριότητας.

Η επόπτρια του συνεργείου καθαρισμού και εκπαιδεύτρια του ανθρώπινου δυναμικού μας, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που διοργάνωσε το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητήριου Ηρακλείου, με τίτλο : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ SARS-Cov-2”.

 

Πως λειτουργεί η εταιρεία καθαρισμού μας...

 

 1.Καταγραφή αναγκών και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

Ο τεχνικός μας συνεργάτης επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του επαγγελματικού σας χώρου σας ώστε να καταγράψει λεπτομερώς τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησης σας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα πλάνο εργασιών καθαριότητας που θα εξυπηρετεί στο μέγιστο τις ανάγκες σας. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πλάνου εργασίας (απαιτήσεις έργου, ώρες και μέρες εργασίας κλπ.) επιλέγουμε τον υπάλληλο που ανταποκρίνεται στον καλύτερο δυνατό βαθμό σε αυτό.

 

  2. Διαρκής εποπτεία του έργου και συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων μας 

Από τη στιγμή που ξεκινά η συνεργασία, έχουμε προβλέψει ώστε τις πρώτες φορές η τεχνικός συνεργάτης και επόπτρια μας, να παρευρίσκεται στον χώρο μαζί με τους υπαλλήλους καθ' όλη τη διάρκεια καθαριότητας του, έως ότου διαμορφωθεί ένα οριστικό πρόγραμμα εργασιών. Μετά τον προγραμματισμό των εργασιών, ο χώρος και οι εργαζόμενοι μας θα εποπτεύονται σε σταθερή βάση ώστε να εξασφαλίζουμε ένα εγγυημένο αποτέλεσμα καθαριότητας.

 

 3. Συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας 

Βασικό μέλημα μας αποτελούν οι ομάδες εργασιακής προετοιμασίας, που πραγματοποιούνται τακτικά  στους χώρους του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο, ώστε να λαμβάνουν διαρκή υποστήριξη και ενημέρωση για τα θέματα εργασίας, όλοι μας οι εργαζόμενοι. Μάλιστα σε συνεργασία με την επόπτρια μας πραγματοποιούνται συμπληρωματικά εκπαιδευτικές ομάδες για τα εξειδικευμένα ζητήματα των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως είναι η κατάλληλη χρήση των προϊόντων και η εκμάθηση τεχνικών καθαριότητας.

 

 4.Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι

Η γνώμη σας μετράει και μας βοηθά να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Το προσωπικό του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηλιοτρόπιο όπως και επόπτες μας είναι πάντα στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας.Παράλληλα με το τέλος της σύμβασης, ο Κοι.Σ.Π.Ε. "Ηλιοτρόπιο", χορηγεί στους πελάτες του έντυπο ικανοποίησης ώστε να καταγραφεί και επίσημα η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε διαρκώς και η γνώμη σας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

 

 

Ενδιαφέρεστε να δουλέψετε μαζί μας στις υπηρεσίες καθαριότητας;

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις