Αναζητώντας την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας μετά την κρίση

Ανακοινώσεις

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ" έδωσε δυναμικά το παρόν στο Συνέδριο με θέμα "Αναζητώντας την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας μετά την κρίση", που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 14 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις στην εργασία, η επαγγελματική εξουθένωση, το εργασιακό στρες και  η απασχόληση των ευάλωτων ομάδων την περίοδο της κρίσης.

Στο τελευταίο πάνελ του Συνεδρίου τον λόγο πήραν μέλη από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και εκπρόσωπος του Κοι.Σ.Π.Ε. "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ", καταθέτοντας μας την εμπειρία τους από την εργασία τους σε Κοι.Σ.Π.Ε. και Κοιν.Σ.επ. Συγκεκριμένα μίλησαν οι εξής:

Β.Δ. // Διοικητικό στέλεχος και μέλος κοινωνικής επιχείρησης
Α.Σ. // Διοικητικό στέλεχος και μέλος κοινωνικής επιχείρησης
K.H. // Σύρος πρόσφυγας, εργαζόμενος και μέλος σε κοινωνική επιχείρηση
Λ.Ν. // Εργαζόμενος και μέλος κοινωνικής επιχείρησης
Μ.Ν. // Εργαζόμενη και μέλος κοινωνικής επιχείρησης
Γ.Π. // Εργαζόμενη και μέλος κοινωνικής επιχείρησης, επόπτρια συνεργείων καθαριότητας

Συζητήσαμε για τις δυσκολίες, τα εμπόδια, το κοινωνικό στίγμα αλλά και τα φωτεινά παραδείγματα όπως και τις καλές πρακτικές που βιωματικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν καταγράψει μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Σημειώθηκε με έμφαση η ανάγκη για επέκταση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, σε ειδικότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες και τα εφόδια των ενδιαφερομένων, καθώς ως τώρα η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αποτελεί το βασικό όχημα επαγγελματικής δραστηριότητας των κοινωνικών συνεταιρισμών.

Η συζήτηση έκλεισε με την υπόσχεση να συνεχιστεί με αμείωτο ζήλο, η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας προς όφελος της ψυχικής υγείας όλων μας, αλλά και με την ευχή κάθε επόμενη αντίστοιχη συνάντηση να χαίρει ακόμη μεγαλύτερης απήχησης τόσο στους άμεσα ενδιαφερόμενους όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις