Υπηρεσίες καθαριότητας σύμφωνα με τα υγειονομικα πρωτόκολλα για SARS-Cov-2

Ανακοινώσεις

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις και συνθήκες στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού χώρων, όπως αυτές προέκυψαν μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2, φροντίζουμε για την διαρκή επιμόρφωση του τεχνικού μας προσωπικού.

Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις και συνθήκες στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού χώρων, όπως αυτές προέκυψαν μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού SARS-Cov-2, φροντίζουμε για την διαρκή επιμόρφωση του τεχνικού μας προσωπικού ώστε το συνεργείο καθαρισμού του ΚοιΣΠΕ Ηλιοτρόπιο να παρέχει υψηλού επιπέδου, πιστοποιημένες υπηρεσίες καθαριότητας.

Η επόπτρια του συνεργείου καθαρισμού και εκπαιδεύτρια του ανθρώπινου δυναμικού μας, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα που διοργάνωσε το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητήριου Ηρακλείου, με τίτλο : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ SARS-Cov-2”.

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος μεταξύ άλλων περιλάμβαναν:

  • Μικροβιακές, μολυσματικές ασθένειες και διάδοση μέσω επιφανειών και αέρα
  • Μέθοδοι καθαρισμού, αποστείρωσης και απολύμανσης
  • Χημικά απολυμαντικά
  • Βασικές μέθοδοι αποστείρωσης και κίνδυνοι λανθασμένης, αλόγιστης και άσκοπης χρήσης μεθόδων και υλικών
  • Τεχνικές για ορθή και ασφαλή απολύμανση ή αποστείρωση επιφανειών και υλικών
  • Επίδειξη τεχνικών καθαρισμού επιφανειών σε εργασιακά και οικιακά περιβάλλοντα
  • Εκπαίδευση πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα

Το ανθρώπινο δυναμικό μας εκπαιδεύτηκε και ακολουθεί με απόλυτη συνέπεια τις οδηγίες καθαριότητας χώρων σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόλλα για SARS-Cov-2, ώστε να εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προστασία των πελατών μας αλλά και των εργαζομένων μας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Συνεργαζόμενος Φορέας

    

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις